Content Agency

GARI Content Agency được sáng lập bởi Gari Nguyễn – Tác giả trẻ đã xuất bản 8 cuốn sách cho tới năm 2018. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp dịch vụ sáng tạo nội dung cho các cá nhân freelancers, marketer, người có ảnh hưởng & người nổi tiếng, các thương hiệu và dịch vụ có nhu cầu.

Gari Nguyen – Người sáng lập sở hữu 400.000 followers trên Fanpage Gari, 16.000 followers trên Instagram, 5000 followers trên LinkedIn và 1000 subscribers trên Youtube tính tới thời điểm 9/2018.

Mọi mong muốn hợp tác vui lòng liên hệ: garinguyen.0112@gmail.com

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn rất nhiều.


GARI Content Agency founded by Gari Nguyen – A Vietnamese author with 8 books published at the age of 22 in 2018. Our mission is to provide content solutions to freelancers, marketers, KOLs & celebrities, brands, services.

Gari – Founder & CEO of GARI Content Agency CO.,Ltd is also an influencer on social media with 400.000 followers on Fanpage Gari, 16.000 followers on Instagram, 5000 followers on LinkedIn and 1000 followers on Youtube.

Please contact via email garinguyen.0112@gmail.com  for more information & cooperation.

Thank you so much.

#Gari

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!
CHIA SẺ BÀI VIẾT